Ivory Energy - Profesionální dodávky tepelné energie

Akciová společnost IVORY Energy se specializuje na management tepelného hospodářství pro malé i velké odběratele. Je držitelem licencí udělených Energetickým regulačním úřadem a Úradem pre reguláciu sieťových odvetví na výrobu a distribuci tepla v České republice a na Slovensku.

Od roku 2012 provozujeme vlastní decentralizovanou teplárenskou soustavu. Aktuálně čítá více než 50 tepelných zdrojů s konsolidovaným výkonem přesahujícím 15 MW. Naše kotelny využívají primárně obnovitelné zdroje, konkrétně dřevní pelety. Jsme totiž přesvědčeni, že jsou nejlepší odpovědí na stále se zvyšující potřebu chránit životní prostředí a snižovat ekonomickou náročnost produkce tepla.

Zákazníkům nabízíme komplexní řešení tepelného hospodářství od A do Z. Nejsme výrobci ani prodejci kotlů na biomasu. Jsme specialisté na optimalizaci výroby tepla. Zdarma provádíme analýzu systémů vytápění, projektujeme, 100% financujeme a stavíme lokální kotelny. Následně je provozujeme, dálkově dozorujeme, řídíme a zajišťujeme dodávky paliva.

Spolupracujeme především se státní správou zajišťující chod škol, ústavů sociálních a zdravotních služeb, obecních úřadů, domovů seniorů, nemocnic i centrálních systémů zásobování teplem. Teplo ale také dodáváme více než tisícovce českých domácností žijících v bytových domech. 

Pokud chcete vědět více informací o naší společnosti a zjistit detaily naší práce, navštivte webové stránky IVORY Energy.

Případové studie: 

 

Obec Kovářská

Rekonstrukce CZT

Výroba tepla: 14 000 GJ

Velikost zdroje: 1MW (dřevní pelety)

ZŠ Čachovice

Náhrada LTO zdroje 2 kotly na dřevní biomasu

Výroba tepla: 1 000 GJ

Velikost zdroje: 202 kW (dřevní pelety)

Bytové domy Solenice

Instalace biomasových kotlů

Výroba tepla: 1 600 GJ

Velikost zdroje: 2x50 kW (dřevní pelety)

 

Obec Zátor

Náhrada staré kotelny moderním
kontejnerovým řešením na dřevní biomasu

Výroba tepla: 1 500 GJ

Velikost zdroje: 250 kW (dřevní pelety)

Sídliště Nový Knín

Náhrada dvou domovních kotelen na LTO centrálním zdrojem na biomasu

Výroba tepla: 4 500 GJ

Velikost zdroje: 400 kW (dřevní pelety)

Obec Roztoky u Křivoklátu

Projekt rekonstrukce zdroje SCZT Roztoky u Křivoklátu je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je náhrada nevyhovujících uhelných kotlů instalací zdrojů na dřevní biomasu

Výroba tepla: 7 000 GJ

Velikost zdroje: 800 kW (dřevní biomasa)