Inovujeme využití kogeneračních jednotek, zajišťujeme energetickou soběstačnost

Nejmladší divize IVORY Power se v rámci skupiny IVORY zaměřila na inovativní řešení v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla prostřednictvím kogeneračních jednotek spalujících primárně dřevní pelety. Technologie založené na dřevoplynu jsou známé především z poválečného období, kdy museli být lidé velmi vynalézaví kvůli nedostatku pohonných hmot, aby si zachovali mobilitu. V současné době nahradilo dřevo moderní, ekologické a logisticky uchopitelné palivo – dřevní pelety s certifikací ENplus A1. Toto palivo s jasně definovanými parametry obsahu vody, popela, velikosti a bodu tavení popela umožňuje velmi homogenní proces zplyňování a tím i optimální a dlouhodobý provoz zařízení. Dřevo, respektive dřevní pelety, jsou obnovitelným, lokálním a klimaticky neutrálním zdrojem energie ideálním pro decentralizovanou výrobu tepla a s využitím kogeneračních jednotek i elektrické energie pro průmyslové podniky, instituce s velkou spotřebou tepla, jako jsou nemocnice, wellness hotely, bazény atd.