Jednoduché a kompletní řešení vytápění

Společnost IVRFS je generálním dodavatelem technologických celků sloužících k výrobě tepla či elektřiny. Naše zařízení využívají kvalitní dřevní pelety, štěpku či plyn. Specialitou, kterou jako společnost nabízíme, jsou unikátní kontejnerové miniteplárny. Zahrnují celý topný systém, který se skládá ze špičkového kotle na dřevěné pelety, skladovacího prostoru, dopravní cesty a komínu, včetně připravenosti pro budoucí dodávky paliva moderní certifikovanou cisternou. Našim zákazníkům jsou k dispozici v různých typech výkonů, rozměrů a povrchových úprav. Jsou ideálním řešením pro objekty typu škol, či subjekty poskytující sociální služby, nemocnice, bytové domy, kancelářské budovy apod. Vhodné jsou zejména pro ty typy objektů, kde se potýkají s prostorovým omezením umístění tepelného zdroje a palivového skladu přímo do budovy. Pomocí jednoduché a modulární konstrukce jsme schopni ve spolupráci se zákazníkem nastavit správný systém pro každý objekt.