O společnosti

Česká energetická skupina IVORY Group spojuje prostřednictvím svých divizí výrobu tepla i elektřiny z obnovitelných zdrojů s výrobou a certifikovanou distribucí kvalitních dřevních pelet, briket či jiných tuhých paliv. Protože sázíme na systém udržitelnosti, dodáváme zákazníkům taková řešení, která snižují dopady jejich činnosti na životní prostředí, jsou efektivní a ekonomická.

Financujeme, stavíme a provozujeme tepelné zdroje využívající primárně dřevní biomasu, konkrétně dřevní pelety, ale i plyn. Roční objem dodávaného tepla dosahuje 100 tisíc GJ. Provozujeme desítky kotelen v České republice, na Slovensku, v Německu a Polsku, teplem zásobujeme tisíce domácností, nemocnice, školy, domovy pro seniory i celé obce.

Zabýváme se specializovanou distribucí paliv, zejména dřevních pelet, briket a baleného uhlí. Jsme největším tuzemským certifikovaným dodavatelem pelet, ročně dodáme koncovým zákazníkům v České republice i rakouském, slovenském a německém pohraničí téměř 20 tisíc tun pelet. Tržní podíl v Česku dosahuje přibližně 25 procent.

Vyrábíme dřevní pelety s vlastní značkou IVORY PELLETS certifikací ENplus A1. Jejich kvalitu ocenil také nezávislý spotřebitelský časopis dTest.

Exportujeme pelety IVORY PELLETS na trhy EU (Itálie, Rakousko, Německo).

Potenciál biomasy využíváme také k výrobě elektrické energie prostřednictvím zařízení na biomasu vyrábějící elektřinu i teplo.

Naším cílem je poskytovat vysoce profesionální a komplexní služby malým i velkým odběratelům, a to s využitím obnovitelného, lokálního a klimaticky neutrálního zdroje energie – dřevní biomasy. 

 

Petr Mach,

předseda představenstva