Ivory Energy - Profesjonalne dostawy energii cieplnej.

Spółka akcyjna IVORY Energy specjalizuje się w zarządzaniu gospodarką cieplną dla małych i dużych odbiorców. Spółka jest posiadaczem licencji udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki (Energetický regulační úřad) oraz przez Urząd ds. Regulacji Gałęzi Sieciowych (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) dla produkcji i dystrybucji ciepła w Czechach oraz na Słowacji.

Od roku 2012 eksploatujemy własny, zdecentralizowany system ciepłowniczy. System ten liczy aktualnie ponad 50 instalacji wytwarzania energii cieplnej o s konsolidowanej mocy przekraczającej 15 MW. Nasze kotłownie wykorzystują głównie źródła odnawialne, konkretnie pelety drzewne. Jesteśmy bowiem przekonani, że paliwo to jest najlepszą odpowiedzią na rosnącą potrzebę ochrony środowiska naturalnego oraz obniżania kosztów ekonomicznych produkcji energii cieplnej.

Naszym klientom oferujemy kompleksowe rozwiązanie gospodarki cieplnej od A do Z. Nie jesteśmy producentami ani sprzedawcami kotłów na biomasę. Jesteśmy specjalistami w zakresie optymalizacji produkcji energii cieplnej. Bezpłatnie wykonujemy analizę systemów ogrzewania, projektujemy, kredytujemy w 100% oraz budujemy kotłownie lokalne. Następnie kotłownie te eksploatujemy, zapewniamy nadzór zdalny, zarządzamy nimi i zapewniamy dostawy paliwa.

Współpracujemy głównie z instytucjami administracji państwowej zabezpieczającymi pracę szkół, instytucji usług socjalnych i zdrowotnych, urzędów gminnych, domów seniora, szpitali oraz centralnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną. Energię cieplną dostarczamy również dla ponad tysiąca czeskich gospodarstw domowych, zlokalizowanych w domach mieszkalnych. 

Przykładowe opracowania studyjne:

 

Gmina Kovářská

Modernizacja Centralnego zaopatrzenia w ciepło (CZT)

Produkcja ciepła: 14 000 GJ

Wielkość instalacji wytwarzania energii cieplnej: 1MW (pelety drzewne)

Szkoła podstawowa Čachovice

Zastąpienie instalacji opalanej lekkim olejem opałowym przez 2 kotły na biomasę drzewną

Produkcja energii cieplnej: 1 000 GJ

Wielkość instalacji: 202 kW (pelety drzewne)

Domy mieszkalnej Solenice

Instalacja kotłów na biomasę drzewną

Produkcja energii cieplnej: 1 600 GJ

Wielkość instalacji: 2x50 kW (pelety drzewne)

 

Gmina Zátor

Zastąpienie starej kotłowni przez nowoczesny system kontenerowy opalany biomasą drzewną

Produkcja energii cieplnej: 1 500 GJ

Wielkość instalacji: 250 kW (pelety drzewne)