Unowocześniamy wykorzystanie bloków kogeneracyjnych, zabezpieczamy niezależność energetyczną

Najmłodsza dywizja naszej spółki: IVORY Power koncentruje się w ramach grupy IVORY na innowacyjne rozwiązania w obszarze skojarzonej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, za pośrednictwem jednostek kogeneracyjnych, opalanych głównie peletami drzewnymi. Technologie oparte na gazie drzewnym znane są głównie z okresu powojennego, kiedy ludzie musieli być bardzo kreatywni - ze względu na brak materiałów pędnych - aby zachowali mobilność. W chwili obecnej drzewo zastąpione zostało przez nowoczesne, ekologiczne oraz możliwe do opanowania pod względem logistycznym paliwo - pelety drzewne, posiadające certyfikację ENplus A1. Paliwo to - charakteryzujące się wyraźnie zdefiniowanymi parametrami zawartości wody, popiołu, wielkości oraz temperatury topnienia popiołu - pozwala na bardzo jednorodny proces zgazowania a tym samym na optymalną i długotrwałą pracę instalacji. Drzewo, względnie pelety drzewne, są odnawialnym, lokalnym oraz neutralnym pod względem klimatycznym źródeł energii, idealnym dla zdecentralizowanej produkcji energii cieplnej - a z wykorzystaniem jednostek kogeneracyjnych również energii elektrycznej - dla przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji charakteryzujących się bardzo dużym zużyciem energii cieplnej, takich jak szpitale, hotele wellness, baseny itp.