O spółce

 Czeska grupa energetyczna  IVORY Group łączy za pośrednictwem swoich dywizji produkcję energii elektrycznej oraz energii cieplnej z odnawialnych źródeł energii, z produkcją oraz certyfikowaną dystrybucją wysokiej jakości pelet drzewnych, brykietów drzewnych lub innych paliw stałych. Ze względu na fakt, że stawiamy na systemy zrównoważonego rozwoju, dostarczamy naszym klientom takie rozwiązania, które zmniejszają skutki ich działania na środowisko naturalne a jednocześnie są efektywne i ekonomiczne.

Finansujemy, budujemy oraz eksploatujemy instalacje produkcji energii cieplnej, oparte na wykorzystaniu głównie biomasy drzewnej, konkretnie pelet drzewnych, ale również gazu. Roczna ilość dostarczanej energii cieplnej osiąga 100 tysięcy GJ. Eksploatujemy dziesiątki kotłowni w Czechach, na Słowacji, w Niemczech i w Polsce; w energię cieplną zaopatrujemy tysiące gospodarstw domowych, szpitale, szkoły, domy seniorów oraz całe gminy.

Przedmiotem naszej działalności jest wyspecjalizowana dystrybucja paliw, w szczególności pelet drzewnych, brykietów drzewnych oraz pakowanego węgla. Jesteśmy największym czeskim, certyfikowanym dostawcą pelet. Każdego roku dostarczamy klientom finalnym w Czechach oraz na pograniczu Austrii, Słowacji i Niemiec prawie 20 tysięcy ton pelet. Udział rynkowy w Republice Czeskiej osiąga w przybliżeniu 25 procent.

Produkujemy pelety drzewne pod własną marką IVORY PELLETS; pelety posiadają klasę certyfikacji ENplus A1. Ich jakoś oceniło również niezależne czasopismo konsumentów dTest.

Pelety IVORY PELLETS eksportujemy na rynki Unii Europejskiej (Włochy, Austria, Niemcy).

Potencjał biomasy wykorzystujemy również do produkcji energii elektrycznej za pośrednictwem urządzeń opalanych biomasą i wytwarzających energię elektryczną oraz cieplną.

Naszym celem jest świadczenie wysokiej jakości profesjonalnych i kompleksowych usług małym i dużym odbiorcom, a to w oparciu o wykorzystanie odnawialnego, lokalnego oraz neutralnego dla klimatu źródła energii – biomasy drzewnej. 

 

Petr Mach,

Prezes Zarządu