Ivory Energy - Profesionálne dodávky tepelnej energie

Akciová spoločnosť IVORY Energy sa špecializuje na manažment tepelného hospodárstva pre malých i veľkých odberateľov. Je držiteľom licencii udelených Energetickým regulačným úradom a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na výrobu a distribúciu tepla v Českej republike a na Slovensku.

Od roku 2012 prevádzkujeme vlastnú decentralizovanú teplárenskú sústavu. Aktuálne ide o viac ako 50 tepelných zdrojov s konsolidovaným výkonom presahujúcim 15 MW. Naše kotolne využívajú primárne obnoviteľné zdroje, konkrétne drevné pelety. Sme totiž presvedčení, že sú najlepšou odpoveďou na stále sa zvyšujúci potrebu chrániť životné prostredie a znižovať ekonomickú náročnosť produkcie tepla.

Zákazníkom ponúkame komplexné riešenie tepelného hospodárstva od A do Z. Nie sme  výrobcovia ani predajcovia kotlov na biomasu. Sme špecialisti na optimalizáciu výroby tepla. Zdarma vykonávame analýzu systémov vytápania, projektujeme, 100% financujeme a staviame lokálne kotolne. Následne ich prevádzkujeme, diaľkovo dozorujeme, riadime a zaisťujeme dodávky paliva.

Spolupracujeme predovšetkým so štátnou správou zaisťujúcou chod škôl, ústavov sociálnych a zdravotnických služieb, obecných úradov, domovov seniorov, nemocníc i centrálnych systémov zásobovania teplom. Teplo ale tiež dodávame viac než tisícovke českých domácností žijúcich v bytových domoch. 

 

Prípadové štúdie:

 

Obec Kovářská

Rekonštrukcia CZT

Výroba tepla: 14 000 GJ

Veľkosť zdroja: 1MW (drevné pelety)

ZŠ Čachovice

Náhrada LTO zdroja 2 kotlami na drevnú biomasu

Výroba tepla: 1 000 GJ

Veľkosť zdroja: 202 kW (drevné pelety)

Bytové domy Solenice

Inštalácia kotlov na drevnú biomasu

Výroba tepla: 1 600 GJ

Veľkosť zdroja: 2x50 kW (drevné pelety)

 

Obec Zátor

Náhrada starej kotolne moderným kontajnerovým riešením na drevnú biomasu

Výroba tepla: 1 500 GJ

Veľkosť zdroja: 250 kW (drevné pelety)