Inovujeme využitie kogeneračných jednotiek, zaisťujeme energetickú sebestačnosť

Najmladšia divízia IVORY Power sa v rámci skupiny IVORY zamerala na inovatívne riešenie v oblasti kombinovanej výroby elektriny a tepla prostredníctvom kogeneračných jednotiek spaľujúcich primárne drevné pelety. Technológie založené na drevoplyne sú známe predovšetkým z povojnového obdobia, kedy museli byť ľudia veľmi vynaliezaví kvôli nedostatku pohonných hmôt, aby si zachovali mobilitu. V súčasnej dobe nahradilo drevo moderné, ekologické a logisticky uchopiteľné palivo – drevné pelety s certifikáciou ENplus A1. Toto palivo s jasne definovanými parametrami obsahu vody, popola, veľkosti a bodu tavenia popola umožňuje veľmi homogénny proces splyňovania a tým i optimálnu a dlhodobú prevádzku zariadení. Drevo, respektíve drevné pelety, sú obnoviteľným, lokálnym a klimaticky neutrálnym zdrojom energie ideálnym pre decentralizovanú  výrobu tepla a s využitím kogeneračných jednotiek i elektrickej energie pre priemyslové podniky, inštitúcie s veľkou spotrebou tepla, ako sú nemocnice, wellness hotely, bazény atd.