Jednoduché a kompletné riešenie vytápania

Spoločnosť IVRFS je generálnym dodávateľom technologických celkov slúžiacich k výrobe tepla či elektriny. Naše zariadenia využívajú kvalitné drevné pelety, štiepku či plyn. Špecialitou, ktorú ako spoločnosť ponúkame, sú unikátne kontajnerové mini teplárne. Zahrňujú celý vykurovací systém, ktorý sa skladá zo špičkového kotla na drevené pelety, skladovacieho priestoru, dopravnej cesty a komínu, vrátane pripravenosti pre budúce dodávky paliva modernou certifikovanou cisternou. Našim zákazníkom sú k dispozícii v rôznych typoch výkonov, rozmerov a povrchových úprav. Sú ideálnym riešením pre objekty typu škôl, či subjekty poskytujúce sociálne služby, nemocnice, bytové domy, kancelárske budovy apod. Vhodné sú najmä pre tie typy objektov, kde sa stretávajú s priestorovým obmedzením umiestnenia tepelného zdroja a palivového skladu priamo do budovy. Pomocou jednoduchej a modulárnej konštrukcie sme schopní  v spolupráci so zákazníkom nastaviť správny systém pre každý objekt.