O spoločnosti

Česká energetická skupina IVORY Group spojuje prostredníctvom svojich divízii výrobu tepla i elektriny z obnoviteľných zdrojov s výrobou a certifikovanou distribúciou  kvalitných drevených peliet, brikiet či iných tuhých palív. Pretože vsádzame na systém udržateľnosti, dodávame zákazníkom také riešenia, ktoré znižujú dopady ich činnosti na životné prostredie, sú efektívne a ekonomické.

Financujeme, staviame a prevádzkujeme tepelné zdroje využívajúce primárne drevnú  biomasu, konkrétne drevné pelety, ale i plyn. Ročný objem dodávaného tepla dosahuje 100 tisíc GJ. Prevádzkujeme desiatky kotolní v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku a Poľsku, teplom zásobujeme tisíce domácností, nemocnice, školy, domovy pre seniorov i celé obce.

Zaoberáme sa špecializovanou distribúciou palív, najmä drevných peliet, brikiet a baleného uhlia. Sme najväčším tuzemským certifikovaným dodávateľom peliet, ročne dodáme koncovým zákazníkom v Českej republike i rakúskom, slovenskom a nemeckom pohraničí takmer 20 tisíc ton peliet. Trhový podiel v Česku dosahuje približne 25 percent.

Vyrábame drevné pelety s vlastnou značkou IVORY PELLETS certifikáciou ENplus A1. Ich kvalitu ocenil tiež nezávislý spotrebiteľský časopis dTest.

Exportujeme pelety IVORY PELLETS na trhy EU (Taliansko, Rakúsko, Nemecko).

Potenciál biomasy využívame tiež k výrobe elektrickej energie prostredníctvom zariadení na biomasu vyrábajúcich elektrinu i teplo.

Naším cieľom je poskytovať vysoko profesionálne a komplexné služby malým i veľkým odberateľom, a to s využitím obnoviteľného, lokálneho a klimaticky neutrálneho zdroja energie – drevnej biomasy. 

 

Petr Mach,

predseda predstavenstva